ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ. 24 มีนาคม 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินผู้เรียน ชั้นปร … วันที่ 27 เมษายน 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองธ … วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมบุคลากรกลุ่มงานนิเทศฯ ค …

ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. คลิกรูปภาพ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. คลิกรูปภาพ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา thirteen.30 น. คลิกรูปภาพ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา thirteen.00 น. คลิกรูปภาพ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น .

เฉลยข้อสอบtepeonlineครูผู้ช่วย2561

ผอ กลุ่มทุกกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา, ประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้แทน กตปน. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00น. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย ดร … โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดยนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการสนามจร…

11 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ไม่เกิน ก.พ. คะแนนขั้นต่ำ ใน TCAS รอบที่ three ของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ข้าราชการที่ดีและนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยได้ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. หรือ ปรับปรุง เว็บบราวเซอร์ให้รองรับ JavaScript; Firefox, Safari, Opera, Chrome หรือเวอร์ชั่นของ Internet Explorer ให้สูงกว่าเวอร์ชั่น 6.

2563 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายไ… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คณะผู้บริหาร … สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยผู้บริหารสำนักงานเขต คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับ นางเ … วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยผู้บริหารสำนักงานเขต พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม เคารพธง … วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ …

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธา … นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้ฝึกสอนและตัวแทนนักเรียนโรง … 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ-สร้างอาชีพ ประจำปี การศึกษา 2562 ขึ้…

คลิกรูปภาพ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. คลิกรูปภาพ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. คลิกรูปภาพ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. คลิกรูปภาพ ันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. คลิกรูปภาพ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วย นางเมตตา … สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 7 พฤจิกายน 2565 โดยมีนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำ … หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ ก.ค.ศ.รับรอง สังกัด สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว three ตำแหน่ง1.

เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อัปเดตจำนวนรับในรหัส 1864 คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.อ. จุดเด่นของ “หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)” สจล. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกา…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการตรวจ… นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและ … นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อ … สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นางคยองซัน คิม ผู … รายการข่าว three มิติ ลงพื้นที่ถ่ายทำนโยบายเร่งด่วน ศธ.

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” . 2.ว มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.

อาหารแห้ง พร้อมกับ ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร| พระธรรมกายวิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด. นักศึกษามหาลัยชื่อดัง แจ้งความดำเนินคดีกับ 5 เสือ กกต.

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อ… วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดย นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู นักเรี… วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย… 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองหลวง นำโดย ผอ.คณาธิป สอนเทศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีถวายสัตย์… วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก นำโดยคุณรุ่งเพชร ม่…

เฉลยข้อสอบtepeonlineครูผู้ช่วย2561

sixteen ก.พ.63 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยเอก นิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา four นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมร่วมกิจกรรมวิ… วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรมอำลาและมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยม… วันจันทร์ที่ ​9 ​มีนาคม ​2563 ​ที่ผ่านมา​โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4​ จัดกิจกรรม​ประกวดโครงงานคุณธรรม​ สพฐ.​ ระดับประถมและมั… วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรีย… วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ร่วมกันจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมีตัวแทนนักเรียนแ… เมื่อไม่นานมานี้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับคัดเลือกเป…

เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาตาก เขต 2 นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัต… เมื่อวันที่ eight เมษายน 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนไตรมาสที่ three พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ ส … เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกับชมรมครูโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ใน สพป.ตาก เขต 2 ได้จัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒ … ว 627 ปี 2562แนวปฏิบัติและคู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. 15.ว หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ครบทุกวิชาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบ 7 ม.ดัง มหิดล จุฬาฯ มธ.

วันที่ 21กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต้อนรับคณะหมอ พยาบาล นำโดยนางรัญญารัตน์ ปราจันทร์ พยาบาลวิชาช… วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการกองทุนข้าวสารเพื่ออาหาร… วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ นำโดย ท่านผอ.จุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์ และครูผู้ควบคุม นำนักเรียนเข้าร่วมกา… นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองตา …

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ให… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ และการเตรียมความ … นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนัก … โรงเรียนบ้านอุสุวิทยา ได้รับโอกาสเปิดบ้านต้อนรับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ซึ่งได้จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อ…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิชาการแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒ … นายวัลลภ โตวรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2 … นายวัลลภ โตวรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้ … โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายยุทธวีร์ มนกลม ได้รับการบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดจิกลาดวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาววรางค์ภัทร ต้นศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน …

หลักสูตรสร้างวัยรุ่นพันล้านรุ่นใหม่ “บริหาร ไอที และการบิน” อินเตอร์ ที่ สจล. “กุเหนือ รักษ์โลก ลดขยะ สร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้”โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ ทำเสวียนไม้ไผ่ โดยสร้างจากวัสดุท… โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และ สอวน. และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรบชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า ninety สพป.อ่างทอง.

คลิกรูปภาพ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คลิกรูปภาพ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. คลิกรูปภาพ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. คลิกรูปภาพ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. คลิกรูปภาพ วันจันทร์ที่ eleven กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 13ก.พ. 2563 นำทีมโดยนายอธิวัฒน์ ปราจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลมหาวันและทีมงานอา… โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้ม…

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ…. ปฏิบัติและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การใช้เครื่องกระตุ… วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศ… ในวันที่ 26 ก.พ.2563 ท่านองคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ พ… วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายคนดีของแผ…

วันที่ eleven มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมทางไกลผู … เรียนฟรี มีเกียรติบัตร ห้ามพลาด 15 หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี โดย Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ว ๒๑ ปี ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ก.ต.ป. วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้… วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนา… วันที่ มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พ… วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อ…

เฉลยข้อสอบtepeonlineครูผู้ช่วย2561

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้เดินทางเข้ามาให้การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแ… วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ… โรงเรียนป่าไม้อุทิ ๔ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ… วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดย นายสุทัศน์ ศรีดาเดช และนายพงษ์ศาสตร์ ไพรสินธ์ุ รองผอ.สพป.ตาก 2 จัดก … สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมวางแผนแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินค …

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในประชุมโครงการอาหารกลางวันไปยังโรงเรียนในสังกัดในรูปท … โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอา… นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( …

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา ประจำปีการศึกษา… ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง นำโดย นายชนมงคลนอนา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรร… โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช … สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยรูปแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน Col … นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษา ผู้บริ …

คลิกรูปภาพ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. คลิกรูปภาพ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. คลิกรูปภาพ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษา สพฐ. หนุนมาตรการยึดทรัพย์ คนเบี้ยวหนี้ กยศ.

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้จัดตั้งชมรม To Be Number One ข… 63​ เวลา 15.30 ​น.​ ว่าที่ร้อยเอกนิคม​ สิงทยม​ ผู้อำนวยการ​ ประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนา​อย่างเข้ม​ค… วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำหอม … โรงเรียนบ้านยะพอ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต “เพื่อนใจวัยใสวัยแสบ” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สนับสนุนโดย กองทุ…