ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

“ในชุมชนสะพานสูงจะมีทั้งคนนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม แต่ก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะทุกคนมีน้ำใจที่ดีต่อกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพการเกษตรให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนเด็ก ๆ นักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ มีการรวมกลุ่มในการผลิต และระดมทุนเพื่อใช้เป็นทุนในการผลิต และให้สมาชิกในกลุ่มกู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อและดูแลซึ่งกันและกัน อันแสดงถึงความสามัคคีในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย” นายเฉลิมเกียรติ กล่าว. “…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก…” พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙. จากเรื่องราวของ นางกุหลาบทิพย์ แก่นลา เกษตรกรที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดสรรพื้นที่ ที่อยู่อาศัย แปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนต่ำ รวมถึงแปลงไม้ยืนต้น ทำให้มีรายได้ทุกวัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มภูมิคุ้มกันความเสี่ยงของการดำเนินชีวิตที่เกินตัว ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน และอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในเขตปฏิรูปที่ดิน.

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ไปนั่งชุมนุมอยู่กับคนเสื้อแดง..

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

‘บ้านเขวาชี’ ถือเป็นหนึ่งในชุมชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อันเกิดจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งเชื่อว่าแบบอย่างข้างต้นคงจะสร้างแรงบันดาลใจแก่ชุมชนอื่นให้ตระหนักถึงความพอเพียง ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้…เอวัง . การมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 พร้อมทั้งการมอบรางวัลสำหรับเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนประจำปี 2564 และการมอบรางวัลนวัตกรรม สผ. ฉะนั้น การเป็นคนจนจะต้องจนขนาดไหนในด้านการบริโภคและการทำกสิกรรมธรรมชาติกับกิจการด้านอื่นจะต้องทำมากสักเท่าไรในด้านการผลิตจึงเป็นโจทย์ที่ระบบบุญนิยมของชุมชนอโศกจะต้องตอบให้ได้เพื่อพัฒนาต่อไปสู่ความยั่งยืนตามแนวชุมชนอามิช. ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท. เรื่องเดียวกันนี้ นายกนก รัตน์วงศ์สกุล โพสต์ Kanok Ratwongsakul Fan Page อธิบายแย้งประเด็นดังกล่าวไว้ว่า ….

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงาน กปร. เจ้าบ่าวล็อกตัวปล้ำจูบ “สาวสวย” ถึงขั้นกดลงพื้นเรือนหอ คนแห่โฟกัสสีหน้าเจ้าสาว ยิ่งอึ้งกว่าเดิม… ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมรอฟังคำอธิบายจาก “หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่” เกี่ยวกับรูปที่เขาแชร์กันมากมายว่า..ใช่รูปนายธนาธรหรือไม่?